Zobacz, co zyskasz dzięki pompie ciepła

Wyznacz lokalizację budynku

System automatycznie przypisze dane strefy klimatycznej, stawkę energii i operatora.

Strefa klimatyczna Polski
I
II
III
IV
V
Operator
Obliczanie strat ciepła budynku

Obliczanie strat ciepła z uwzględnieniem rodzaju budynku/domu, izolacji, okien

Cena ogrzewania:
Rodzaj paliwa:
Czy chcesz korzystać z pompy ciepła do ogrzewania ciepłej wody użytkowej?
TAK
NIE
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
Zapotrzebowanie na ciepło w budynku
Rodzaj budynku:
Pasywny

Cegły, min. grubość 29cm, lub inne
min. 35cm izolacji ściany zewnętrznej
min. 40cm izolacji dachu
Współczynnik przewodności cieplnej okna – maks. 0,8

Niskoenegetyczne

Cegły, min. grubość 29cm
min. 20cm izolacji ściany zewnętrznej
min. 30cm izolacji dachu
Współczynnik przewodności cieplnej okna – maks. 0,8

Z bardzo dobrą izolacją

Cegły, min. grubość 29cm
min. 15cm izolacji ściany zewnętrznej
min. 25cm izolacji dachu
Współczynnik przewodności cieplnej okna – maks. 1

Z dobrą izolacją

Cegły, min. grubość 29cm
min. 8cm izolacji ściany zewnętrznej
min. 25cm izolacji dachu
Współczynnik przewodności cieplnej okna – maks. 1.1

Z minimalną izolacją

Cegły, min. grubość 29cm
min. 10cm izolacji dachu
Współczynnik przewodności cieplnej okna – maks. 1.3

Stary z tradycyjną izolacją
Budynek wybudowany po 1980 roku z minimalną izolacją
Starszy z minimalną izolacją
Powierzchnia do ogrzania:
Rodzaj ogrzewania:
Rodzaj opału:
Ilośc zużytego surowca: